• Hồ sơ thiết kế Showroom Trưng bày và giới thiệu sản phẩm full kiến trúc, kết cấu và điện nước
  • 150 POINT
  • Hồ sơ thiết kế Showroom Trưng bày và giới thiệu sản phẩm full kiến trúc, kết cấu và điện nước

  • 31-10-2016
  • 23
  • 6545
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế Showroom Trưng bày và giới thiệu sản phẩm full kiến trúc, kết cấu và điện nước, Nhà trưng bày sản phẩm một tầng với diện tích 250m2 bằng khung thép tiền chế lợp mái tôn

 

  Các bài viết Quan Tâm