• Hồ sơ thiết kế thi công biệt thự 12x14m 4 tầng mái dốc - 0024
  • 150 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công biệt thự 12x14m 4 tầng mái dốc - 0024

  • 03-11-2015
  • 16
  • 2613
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công biệt thự 12x14m 4 tầng mái dốc. Hồ sơ thiết kế này đầy đủ file kiến trúc, kết cấu và điện nước của 1 ngôi biệt thự mái ngói dốc

Phối cảnh

Phần kiến trúc: Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Phần chi tiết cửa của ngôi biệt thự này

Phần chi tiết thang, chi tiết ban công, chi tiết vệ sinh và chi tiết khác

Phần kết cấu đầy đủ

Phần điện nước

Khung tên

Phối cảnh ở dạng 3dcad

  Các bài viết Quan Tâm