Upload by Quyết Nhân
  • Hồ sơ thiết kế thi công hội trường đầy đủ Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật
  • 1.000 POINT 550 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế thi công hội trường đầy đủ Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật

  • 26-08-2016
  • 7
  • 3817
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công hội trường đầy đủ Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật

Có thể thấy hồ sơ thiết kế này rất đầy đủ tử file autocad các hạng mục đến file dự toán để thi công. Các bạn có thể xem demo ảnh bên dưới và download về sử dụng nếu thực sự cần

Xem toàn bộ ảnh DEMO có trong Hồ sơ thiết kế hội trường này TẠI ĐÂY


  Các bài viết Quan Tâm