• Hồ sơ thiết kế thi công hội trường nhà văn hóa hơn 300 chỗ ms08 full các bộ môn
  • 350 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công hội trường nhà văn hóa hơn 300 chỗ ms08 full các bộ môn

  • 01-06-2015
  • 3
  • 1601
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

  Hồ sơ thiết kế thi công hội trường nhà văn hóa hơn 300 chỗ ms08 - full kiến trúc,kết cấu, điện nước, pccc

Toàn bộ hồ sơ này với đầy đủ các hạng mục Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước và phòng cháy chữa cháy

Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng nhé các bạn.

Được chia sẻ bởi thành viên

Toàn bộ phần kiến trúc của công trình nhà hội trường này

 

Toàn bộ phần kết cấu của công trình này

Toàn bộ phần điện nước

Toàn bộ về phần phòng cháy chữa cháy

  Các bài viết Quan Tâm