Upload by Chí Huy Ngô
  • Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 2 tầng diện tích 11x40m mẫu 10 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)
  • 330 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 2 tầng diện tích 11x40m mẫu 10 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)

  • 28-01-2018
  • 6
  • 2054
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 2 tầng diện tích 11x40m mẫu 10 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)

Cùng xem và tải hồ sơ thiết kế ủy ban này về tham khảo theo link bên trên.

Hồ sơ thiết kế này được chia sẻ bởi Chí Huy, thành viên của tài liệu kiến trúc

Xem toàn bộ ảnh demo có trong hồ sơ này ở bên dưới:

ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-nha-pho-kich-thuoc-4x20m-5-tang-1

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

  Các bài viết Quan Tâm