Upload by Cường Ma
  • Hồ sơ thiết kế và thi công Nhà văn hóa Phường full Kiến trúc, kết cấu, điện nước
  • 500 POINT 190 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế và thi công Nhà văn hóa Phường full Kiến trúc, kết cấu, điện nước

  • 22-08-2016
  • 6
  • 3375
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế và thi công Nhà văn hóa Phường full Kiến trúc, kết cấu, điện nước

Bộ hồ sơ thiết kế này rất đầy đủ các hạng mục thiết kế từ phần kiến trúc, đến kết cấu và điện nước.

Các bạn có thể xem ảnh demo có trong hồ sơ này theo link bên dưới XEM DEMO

  Các bài viết Quan Tâm