• Sử dụng Vật liệu V-Ray FastSSS2 (Phần 3)
  •    Miễn phí  
  • Sử dụng Vật liệu V-Ray FastSSS2 (Phần 3)

  • 24-08-2015
  • 135
  • 4118
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Lớp Specular Nếu bạn đã quen với việc sử dụng các loại vật liệu V-Ray thông thường, phần kiến thức này sẽ không quá khó và khá quen thuộc. Về cơ bản, lớp Specular tương tự như Refection (sự phản chiếu ánh sáng), chúng chỉ khác nhau về tên gọi mà thôi. Để cho ra kết quả được chính xác, bạn phải bật tùy chọn Trace Reflection lên, nếu không sẽ chỉ có một số hiệu ứng phản chiếu giả được sử dụng và kết quả sẽ trông không thật cho lắm.


Không có cách nào để ngắt mối liên kết giữa Reflection IOR và IOR gốc của vật liệu FastSSS2. Trong hầu hết các trường hợp, đây không phải là một vấn đề lớn vì về mặt vật lý, mà thực ra lại là cách làm cho ra kết quả đúng.


Các thiết lập khác Ngoại trừ đối với lớp Diffuse và lớp SSS, hầu hết các lớp khác đều có bảng thông số tương tự như vật liệu V-Raythông thường, vậy nên có một nguyên lý chung được áp dụng cho tất cả các các trường hợp. Bạn có thể sử dụng map trong rất nhiều slot mà ban đầu dường như chỉ hỗ trợ thông số màu (khi không có hình vuông nhỏ để cài đặt map bên cạnh slot màu). Chỉ cần kéo chuột xuống trong mục Maps Section và thiết lập chúng.

 

  Các bài viết Quan Tâm