• Tài liệu cẩm nang thi công - Thi công phần hoàn thiện
  • 200 POINT
  • Tài liệu cẩm nang thi công - Thi công phần hoàn thiện

  • 04-01-2018
  • 9
  • 1956
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

THI CÔNG HOÀN THIỆN
I. XÂY TƯỜNG
II. TÔ TRÁT TƯỜNG TRONG NHÀ
III. CHỐNG THẤM
IV. CÁN VỮA NỀN
V. LẮP TRẦN
VI. SƠN NƯỚC
VII. ỐP, LÁT
VIII. LẮP ĐẶT CỬA ĐI, ĐỒ GỖ, TB VỆ SINH
IX. LẮP ĐẶT CỬA ĐI, CỬA SỔ NGOÀI
X. HOÀN THIỆN MÁI
XI. TÔ TRÁT TƯỜNG NGOÀI
XII. SƠN HOÀN THIỆN TƯỜNG NGOÀI
XIII. HOÀN THIỆN TÂNG HẦM

  Các bài viết Quan Tâm