• Thư viện 3d dùng cho máy cắt CNC gồm 28 model phù điêu đẹp và độc đáo
  • 150 POINT
  • Thư viện 3d dùng cho máy cắt CNC gồm 28 model phù điêu đẹp và độc đáo

  • 14-03-2018
  • 2
  • 2552
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện 3d dùng cho máy cắt CNC gồm 28 model phù điêu đẹp và độc đáo

Toàn bộ thư viện này là file 3d đuôi 3D Object (.STL). Với dung lượng chưa giải nén là 2.8GB

Cùng xem và tải thư viện về tham khảo nhé các bạn!

image

i10

i11

i12

i13

i14

i15

i16

i17

i18

i19

image

i20

i21

i22

i23

i24

i25

i26

i27

i28

image

i30

i31

i32

i33

i34

i35

  Các bài viết Quan Tâm