Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thư viện 3dsmax file thiết kế Semi-Trailer Container

Trang chủ  >   Thư viện 3ds max >   Model 3d về xe cộ, tàu thuyền

 • Thư viện 3dsmax file thiết kế Semi-Trailer Container
 • Có thể quan tâm

   Thư viện 3dsmax file thiết kế Semi-Trailer Container

  Realistic 3d model of Semi-Trailer Container 
   
  - file includes only the model without the environment
   
  - High quality polygonal model - correctly scaled accurate representation of the original objects (system units - mm)
   
  - coordinates of the location of the model in space (x0, y0, z0)
   
  - modelled in 3ds Max 2009. Final images rendered with V-Ray 1,5 SP2
   
  -Materials are used only in 3ds Max a file (multi-sub, V-Ray) 21 materials. There is also a file with standard materials
   
  -textures are included and mapped in every format
   
  - Textures formats: JPEG
   
  - materials, textures, objects have the correct names
  (20 objects)
   


  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo