• Thư viện tổng hợp 1,1GB Phối cảnh các thiết kế nội thất Phòng Karaoke 008
  • 300 POINT
  • Thư viện tổng hợp 1,1GB Phối cảnh các thiết kế nội thất Phòng Karaoke 008

  • 08-05-2019
  • 4
  • 2200
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện tổng hợp 1,1GB Phối cảnh các thiết kế nội thất Phòng Karaoke 008

Toàn bộ là file 3dsmax với đầy đủ vật liệu, map cũng như ánh sáng. Các bạn chỉ cần tải về giải nén ra và sử dụng

Trong bộ thư viện này không chỉ là phối cảnh của các phòng karaoke mà còn có phòng sauna và bar nữa, các bạn có thể xem ở bên dưới

Dưới đây là toàn bộ ảnh đã render có trong bộ thư viện phối cảnh nội thất karaoke này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Các bài viết Quan Tâm