Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng

Có 31 kết quả

hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái diện tích 12.5x14.5m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái diện tích 12.5x14.5m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ bản vẽ cad thiết kế mẫu nhà 1 tầng trên đất 10x15.4m 057 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ bản vẽ cad thiết kế mẫu nhà 1 tầng trên đất 10x15.4m 057 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ bản vẽ cad thiết kế mẫu nhà 1 tầng với diện tích 7x12.9m 052 full kiến trúc

  Hồ sơ bản vẽ cad thiết kế mẫu nhà 1 tầng với diện tích 7x12.9m 052 full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế thi công bản vẽ autocad Nhà 1 tầng kích thước 9,68x16,59m 048 full kiến trúc, kết cấu

  Hồ sơ thiết kế thi công bản vẽ autocad Nhà 1 tầng kích thước 9,68x16,59m 048 full kiến trúc, kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ với diện tích 6.2x23.7m 033 full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ với diện tích 6.2x23.7m 033 full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 9x21.6m 031 full kiến trúc và phối cảnh

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 9x21.6m 031 full kiến trúc và phối cảnh

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 6.2x23.7m 030 full kiến trúc và phối cảnh 3d

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 6.2x23.7m 030 full kiến trúc và phối cảnh 3d

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 8x12m 029

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng gồm 3 phòng ngủ mái thái với diện tích 8x12m 029

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng có gác lửng mái thái với diện tích 5x23m full kiến trúc 028

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng có gác lửng mái thái với diện tích 5x23m full kiến trúc 028

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái với diện tích 6x28m full kiến trúc, kết cấu và dự toán 027

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái với diện tích 6x28m full kiến trúc, kết cấu và dự toán 027

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái với diện tích 9,6x21,9m full kiến trúc 026

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái với diện tích 9,6x21,9m full kiến trúc 026

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp với diện tích 6,8x12,5m full kiến trúc 025

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp với diện tích 6,8x12,5m full kiến trúc 025

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 6x17m full kiến trúc 024

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 6x17m full kiến trúc 024

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 6,3x21,6m full kiến trúc 022

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 6,3x21,6m full kiến trúc 022

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 12x26m full kiến trúc 021

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng 12x26m full kiến trúc 021

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 6x20m - MS018

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 6x20m - MS018

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 9x18m full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 9x18m full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 9x15m full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 9x15m full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 5x10m

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng diện tích 5x10m

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp diện tích 9x11m

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp diện tích 9x11m

 • Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp diện tích 14x16m

  Hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng đẹp diện tích 14x16m