Upload by Nguyễn Hải
  • Tổng hợp file Thư viện Effects cho Lumion nội thất công trình của Nguyễn Hữu Nguyên Khánh
  •    Miễn phí  
  • Tổng hợp file Thư viện Effects cho Lumion nội thất công trình của Nguyễn Hữu Nguyên Khánh

  • 19-01-2019
  • 46
  • 1089
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Tổng hợp file Thư viện Effects cho Lumion nội thất công trình của Nguyễn Hữu Nguyên Khánh

Dược chia sẻ bởi: Nguyễn Hữu Nguyên Khánh

Cùng xem và download thư viện Effects này về tham khảo sử dụng cho các bản scence của bạn đang làm

  Cách sử dụng: Các bạn Load Effect bằng cách mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

  Các bài viết Quan Tâm