• Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công CM_House chuẩn upbim Sketchup
  •    Miễn phí  
  • Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công CM_House chuẩn upbim Sketchup

  • 15-07-2018
  • 450
  • 3982
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công CM_House chuẩn upbim Sketchup

Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công CM_House đã thi công hoàn thiện, được quản lý theo file chuẩn quá trình upbim bao gồm:
► File hồ sơ kĩ thuật thi công (Full).
► FIle Sketchup phiên bản 2018.
► File mềm (Layout ) xuất bản vẽ kĩ thuật quản lý theo quá trình UPbim
► File Excel quản lý

 

Cảm ơn UPbim Sketchup đã chia sẻ đến cộng đồng Sketchup Việt Nam

 


 

 

  Các bài viết Quan Tâm