Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup

Trang chủ  >   Thư viện Sketchup >   Other (Thư viện khác)

 • Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup
 • Có thể quan tâm

   Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup

  Tiếp tục series Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công căn nhà MMHouse, được quản lý theo file chuẩn quá trình upbim hồ sơ bao gồm:
   
  ► File hồ sơ kĩ thuật thi công (Full).
  ► File PDF sắp xếp thự tự trang và cách trình bày một bản vẽ kĩ thuật thi công theo chuẩn quản lý hồ sơ của văn phòng EchVang Studio 
  ► FIle Sketchup phiên bản Sketchup 8 .
  ► File Excel quản lý
   
  Của bạn học viên tham gia khóa học UPbim Sketchup Phúc Huỳnh Văn
   
  Nguồn được chia sẻ bởi UPbim Sketchup
   
  VILLA_A_170611_Page_01

  VILLA_A_170611_Page_02

  VILLA_A_170611_Page_03

  VILLA_A_170611_Page_04

  VILLA_A_170611_Page_05

  VILLA_A_170611_Page_06

  VILLA_A_170611_Page_07

  VILLA_A_170611_Page_08

  VILLA_A_170611_Page_09

  VILLA_A_170611_Page_10

  VILLA_A_170611_Page_11

  VILLA_A_170611_Page_12

  VILLA_A_170611_Page_13

  VILLA_A_170611_Page_14

  VILLA_A_170611_Page_15

  VILLA_A_170611_Page_16

  VILLA_A_170611_Page_17

  VILLA_A_170611_Page_18

  VILLA_A_170611_Page_19

  VILLA_A_170611_Page_20

  VILLA_A_170611_Page_21

  VILLA_A_170611_Page_22

  VILLA_A_170611_Page_23

  VILLA_A_170611_Page_24

  VILLA_A_170611_Page_25

  VILLA_A_170611_Page_26

  VILLA_A_170611_Page_27

  VILLA_A_170611_Page_28

  VILLA_A_170611_Page_29

  VILLA_A_170611_Page_30

  VILLA_A_170611_Page_31

  VILLA_A_170611_Page_32

  VILLA_A_170611_Page_33

  VILLA_A_170611_Page_34

  VILLA_A_170611_Page_35

  VILLA_A_170611_Page_36

  VILLA_A_170611_Page_37

  VILLA_A_170611_Page_38

  VILLA_A_170611_Page_39

  VILLA_A_170611_Page_40

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo