• Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup
  •    Miễn phí  
  • Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup

  • 27-07-2018
  • 145
  • 2046
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công VILLA PHUC HUYNH chuẩn upbim Sketchup

Tiếp tục series Chia sẻ full file hồ sơ kĩ thuật thi công căn nhà MMHouse, được quản lý theo file chuẩn quá trình upbim hồ sơ bao gồm:
 
► File hồ sơ kĩ thuật thi công (Full).
► File PDF sắp xếp thự tự trang và cách trình bày một bản vẽ kĩ thuật thi công theo chuẩn quản lý hồ sơ của văn phòng EchVang Studio 
► FIle Sketchup phiên bản Sketchup 8 .
► File Excel quản lý
 
Của bạn học viên tham gia khóa học UPbim Sketchup Phúc Huỳnh Văn
 
Nguồn được chia sẻ bởi UPbim Sketchup
 
VILLA_A_170611_Page_01

VILLA_A_170611_Page_02

VILLA_A_170611_Page_03

VILLA_A_170611_Page_04

VILLA_A_170611_Page_05

VILLA_A_170611_Page_06

VILLA_A_170611_Page_07

VILLA_A_170611_Page_08

VILLA_A_170611_Page_09

VILLA_A_170611_Page_10

VILLA_A_170611_Page_11

VILLA_A_170611_Page_12

VILLA_A_170611_Page_13

VILLA_A_170611_Page_14

VILLA_A_170611_Page_15

VILLA_A_170611_Page_16

VILLA_A_170611_Page_17

VILLA_A_170611_Page_18

VILLA_A_170611_Page_19

VILLA_A_170611_Page_20

VILLA_A_170611_Page_21

VILLA_A_170611_Page_22

VILLA_A_170611_Page_23

VILLA_A_170611_Page_24

VILLA_A_170611_Page_25

VILLA_A_170611_Page_26

VILLA_A_170611_Page_27

VILLA_A_170611_Page_28

VILLA_A_170611_Page_29

VILLA_A_170611_Page_30

VILLA_A_170611_Page_31

VILLA_A_170611_Page_32

VILLA_A_170611_Page_33

VILLA_A_170611_Page_34

VILLA_A_170611_Page_35

VILLA_A_170611_Page_36

VILLA_A_170611_Page_37

VILLA_A_170611_Page_38

VILLA_A_170611_Page_39

VILLA_A_170611_Page_40

  Các bài viết Quan Tâm