Upload by Dũng Mai
  • Đồ án Q1 - Quy hoạch nhóm nhà và thiết kế không gian ngoài nhà
  • 110 POINT
  • Đồ án Q1 - Quy hoạch nhóm nhà và thiết kế không gian ngoài nhà

  • 14-01-2019
  • 3
  • 1157
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án Q1 - Quy hoạch nhóm nhà và thiết kế không gian ngoài nhà

File bao gồm các pano thuyết trình và file cad,là đồ án điểm cao của khoa Kiến Trúc và Quy hoạch của trường Xây Dựng

 

  Các bài viết Quan Tâm