Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Giáo trình học tập

 Toàn bộ các giáo trình học tập theo chuyên ngành kiến trúc nội thất, thư viện này phục vụ cho các bạn sinh viên có thể vào xem và tìm về làm tài liệu học tập hiện tại theo lớp của mình đang học. Trong thư mục tổng này bao gồm các giáo trình học tập như: Giáo trình học autocad, giáo trình học photoshop, giáo trình học 3dsmax, giáo trình học revit, giáo trình học lumion, giáo trình học sketchup.

Ngoài ra có các giáo trình, bài giảng liên quan đến chuyên ngành học tập kiến trúc, xây dựng. Các bạn có thể tìm kiếm và theo dõi chủ đề này để được cập nhật thường xuyên!

 

Giáo trình học tập

 • Lệnh tắt trong Photoshop - Keyboard ShortCut in Photoshop

  Lệnh tắt trong Photoshop - Keyboard ShortCut in Photoshop

 • Video học AutoCAD Architecture Full (tiếng viết) dễ học, dễ hiểu

  Video học AutoCAD Architecture Full (tiếng viết) dễ học, dễ hiểu

 • DVD dạy LUMION Tiếng Việt

  DVD dạy LUMION Tiếng Việt

 • Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

  Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

 • Thông số đèn trong vray 2.0 (Vray Light Parameter)

  Thông số đèn trong vray 2.0 (Vray Light Parameter)

 • Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

  Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

 • DVD Photoshop căn bản - Tiếng Việt

  DVD Photoshop căn bản - Tiếng Việt

 • Giáo trình SketchUp Pro 8 Phần Nâng cao

  Giáo trình SketchUp Pro 8 Phần Nâng cao

 • Giáo trình SketchUp Pro 8 Phần cơ bản

  Giáo trình SketchUp Pro 8 Phần cơ bản