Upload by Thanh phạm
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng 8.2x15m - 164 gồm kiến trúc, kết cấu
  • 1.000 POINT
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng 8.2x15m - 164 gồm kiến trúc, kết cấu

  • 18-05-2018
  • 1
  • 2124
Tải về ngay Thêm vào yêu thích Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 3 tầng 8.2x15m - 164 gồm kiến trúc, kết cấu

 1_ Toàn bộ hồ sơ thiết kế này với đầy đủ các chi tiết của Hạng mục kiến trúc bao gồm:
 
+ Mặt bằng xây tường các tầng
+ Mặt đứng công trình
+ Mặt cắt công trình
+ Chi tiết vệ sinh
+ Chi tiết cửa đi và cửa sổ
 
2_ Hạng mục thiết kế điện nước
3_Ảnh phối cảnh 3d

  Các bài viết Quan Tâm