Upload by Nguyễn Hải
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 10x18m 219 full kiến trúc, kết cấu
  • 100 POINT
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 10x18m 219 full kiến trúc, kết cấu

  • 01-04-2019
  • 14
  • 2244
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 10x18m 219 full kiến trúc, kết cấu

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 10x18m 219 full kiến trúc, kết cấu. Toàn bộ bản vẽ này có đầy đủ các file kiến trúc và kết cấu bằng autocad, chỉ cần download về giải nén ra và sử dụng

1_Phần bản vẽ kiến trúc
 

2_Phần bản vẽ kết cấu

  Các bài viết Quan Tâm