• Hồ sơ thiết kế biệt thự 9x9m 4 tầng Pháp cổ - 0020
  • 100 POINT 20 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế biệt thự 9x9m 4 tầng Pháp cổ - 0020

  • 18-10-2015
  • 465
  • 5326
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế biệt thự 9x9m 4 tầng Pháp cổ - 0020, với đầy đủ các file mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và chi tiết

Cùng xem và download mẫu biệt thự này về làm tư liệu cho mình:

Mặt bằng các tầng công trình biệt thự 4 tầng

Mặt đứng, mặt cắt công trình biệt thự 4 tầng này

Mặt cắt công trình biệt thự

Cổng và tường rào biệt thự này

Chi tiết cửa biệt thự 4 tầng diện tích 9x9m

Chi tiết thang biệt thự 4 tầng

Chi tiết Vệ sinh biệt thự 4 tầng

 

  Các bài viết Quan Tâm