• Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080
  • 1.000 POINT 180 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080

  • 05-10-2016
  • 7
  • 1161
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080

Trong hồ sơ thiết kế này bao gồm các bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ cải tạo

+ Bản vẽ xây mới

Các bạn có thể xem và tải Hồ sơ thiết kế biệt thự này về tham khảo sử dụng nếu thực sự cần thiết.

  • Tải nhiều
  • Mới nhất
  • Miễn phí
Banner ben trai 4