• Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080
  • 1.000 POINT 180 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080

  • 05-10-2016
  • 7
  • 1556
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế cải tạo biệt thự 3 tầng mái dốc Linh Đàm diện tích 7,7x11,7m 080

Trong hồ sơ thiết kế này bao gồm các bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ cải tạo

+ Bản vẽ xây mới

Các bạn có thể xem và tải Hồ sơ thiết kế biệt thự này về tham khảo sử dụng nếu thực sự cần thiết.

  Các bài viết Quan Tâm