Upload by Đức Hoàng
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc
  • 500 POINT 150 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc

  • 19-10-2016
  • 14
  • 2608
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc

Trong bộ hồ sơ thiết kế này với đầy đủ các file autocad như:

+ Mặt bằng

+ Mặt đứng

+ Mặt cắt

+ Chi tiết cầu thang

+ Chi tiết vệ sinh

Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng nếu thực sự bạn cần thiết

  Các bài viết Quan Tâm