Upload by Vinh Phan Sỹ
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 9x18m 023
  • 200 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 9x18m 023

  • 31-10-2015
  • 1
  • 2073
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà phố liền kề 4 tầng diện tích 9x18m 023 đầy đủ và chi tiết từ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết cửa, thang, vệ sinh, mặt đứng...

Bìa hồ sơ thiết kế công trình này

Mặt bằng, mặt đứng mặt cắt công trình

Chi tiết cửa đi, cửa sổ

Chi tiết mặt đứng, ban công

Chi tiết thang

  Các bài viết Quan Tâm