Upload by nguyen thao
  • Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127
  • 110 POINT
  • Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

  • 10-09-2017
  • 4
  • 2048
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

Trong bộ hồ sơ thiết kếnày với đầy đủ các bản vẽ Mặt bằng, Mặt đứng, Mặt cắt và hồ sơ kết cấu. Toàn bộ hồ sơ này được thiết kế ở giai đoạn cơ bản. Các bạn có thể xem ảnh demo và download về sử dụng nếu cần tham khảo

Hồ sơ thiết kế này được chia sẻ bởi thành viên Thảo Nguyễn

  Các bài viết Quan Tâm