Upload by Chien Nguyen
  • Hồ sơ thiết kế phương án biệt thự 2.5 tầng hiện đại diện tích 8.1x10.8m - 0132
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết kế phương án biệt thự 2.5 tầng hiện đại diện tích 8.1x10.8m - 0132

  • 11-01-2018
  • 15
  • 2485
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế phương án biệt thự 2.5 tầng hiện đại diện tích 8.1x10.8m - 0132

Hồ sơ thiết kế biệt thự này là hồ sơ thiết kế phương án chỉ có mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Chưa có bản vẽ chi tiết. 

Các bạn cùng xem và tải về tham khảo nếu cần. Được chia sẻ bởi thành viên Nguyễn Chiến

  Các bài viết Quan Tâm