Upload by Chí Huy Ngô
  • Hồ sơ thiết thiết kế nhà phố 4 tầng trên diện tích đất hình thang 70m2 full kết cấu 128
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết thiết kế nhà phố 4 tầng trên diện tích đất hình thang 70m2 full kết cấu 128

  • 11-09-2017
  • 4
  • 2172
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết thiết kế nhà phố 4 tầng trên diện tích đất hình thang 70m2 full kết cấu 128

Trong hồ sơ này gồm các bản vẽ sơ bộ kiến trúc như: Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Chủ yếu trong hồ sơ này là toàn bộ hạng mục kết cấu đầy đủ và chi tiết

Xem và tải về tham khảo sử dụng

  Các bài viết Quan Tâm