• Sử dụng Vật liệu V-Ray FastSSS2 (Phần 2)
  •    Miễn phí  
  • Sử dụng Vật liệu V-Ray FastSSS2 (Phần 2)

  • 24-08-2015
  • 115
  • 2610
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Sử dụng Vật liệu V-Ray FastSSS2 (Phần 2)

Vật liệu V-Ray FastSSS2 được sử dụng để tạo ra những vật liệu có tính trong mờ (là những vật liệu có tán xạ ánh sáng bên trong vật thể)

Lớp Diffuse và SSS Đây được xem là phần quan trọng nhất (và cũng dễ bị nhầm lẫn nhất) của phần vật liệu V-Ray FastSSS2. Vấn đề là ở chỗ, có rất nhiều thông số về màu sắc cần được thiết lập và dường như tất cả chúng đều có ảnh hưởng đến nhau theo một cách nào đó. Vậy nên sẽ khá khó khăn trong quá trình làm việc sao cho không hỏng toàn bộ cả quá trình thiết kế trước đó.

 

 

Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER

  Các bài viết Quan Tâm