• Tài liệu biện pháp thi công của GS.Lê Kiều rất đầy đủ
  • 10 POINT
  • Tài liệu biện pháp thi công của GS.Lê Kiều rất đầy đủ

  • 18-05-2016
  • 47
  • 4865
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Một số tài liệu biện pháp thi công của GS.Lê Kiều sẽ được tổng hợp tại đây. Để thuận tiện cho các bạn tìm kiếm và tải về  dễ nhất.

 
Bộ tài liệu gồm: 
 
1. Tiến độ thi công
2. Bản vẽ an toàn lao động
3. Bản vẽ thi công cọc
4. bản vẽ thi công lõi
5. Bản vẽ thi công top down
6. Bản vẽ cốp pha
7. Bản vẽ mặt bằng đổ bê tông
8. Bản vẽ đào đất
9. Thuyết minh biện pháp thi công
 

  Các bài viết Quan Tâm