• Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)
  •    Miễn phí  
  • Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

  • 23-07-2015
  • 374
  • 5331
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Toàn bộ ý nghĩa thông số trong khung render Vray Frame Buffer, được dịch sang tiếng việt của SUDesign Group! ... cập nhật thêm hiệu ứng hậu kì (Bloom effect, glare effect).

 

  • Tải nhiều
  • Mới nhất
  • Miễn phí
Banner ben trai 4