• Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)
  •    Miễn phí  
  • Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

  • 24-07-2015
  • 403
  • 7616
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Toàn bộ ý nghĩa thông số trong khung render Vray Frame Buffer, được dịch sang tiếng việt của SUDesign Group! ... cập nhật thêm hiệu ứng hậu kì (Bloom effect, glare effect).

 

  Các bài viết Quan Tâm