Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học Sketchup

 • Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)
 •  Toàn bộ ý nghĩa thông số trong khung render Vray Frame Buffer, được dịch sang tiếng việt của SUDesign Group! ... cập nhật thêm hiệu ứng hậu kì (Bloom effect, glare effect).

   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo