Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Render Vray Sketchup

Có 3 kết quả

Render Vray Sketchup

 • Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

  Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

 • Thông số đèn trong vray 2.0 (Vray Light Parameter)

  Thông số đèn trong vray 2.0 (Vray Light Parameter)

 • Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)

  Thông số trong khung Render (Vray Frame Buffer)