• Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)
  •    Miễn phí  
  • Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

  • 24-07-2015
  • 684
  • 10187
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Toàn bộ thông số vật liệu trong vray 2.0 được dịch sang tiếng việt của SU design group.! Cẩm nang rất hữu ích cho những ai dùng Vray. Cám ơn SUDesign đã công phu dịch và biên soạn.

  Các bài viết Quan Tâm