• Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)
  •    Miễn phí  
  • Thông số vật liệu trong vray 2.0 (Vray Material Parameter)

  • 24-07-2015
  • 626
  • 7642
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Toàn bộ thông số vật liệu trong vray 2.0 được dịch sang tiếng việt của SU design group.! Cẩm nang rất hữu ích cho những ai dùng Vray. Cám ơn SUDesign đã công phu dịch và biên soạn.

  • Tải nhiều
  • Mới nhất
  • Miễn phí
Banner ben trai 4