Tổng hợp thư viện Lumion Pro 4.5 Model Library giới thiệu bằng hình ảnh đến các bạn cùng xem và trải nghiệm thực tế

Lumion Pro 4.5 Model Library

  • Nature
  • Transport
  • Indoor
  • Characters
  • Outdoor
  • Lights
  • Special Effects
  • Sounds

Nature

 

Transport

 

Indoor

 

Characters

 

Outdoor

 

Lights

 

Special Effects

 

Sounds