Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện photoshop

Tổng hợp rất nhiều các tài liệu thư viện Photoshop và nhất là những thư viện thuộc thể loại chuyên ngành kiến trúc, nội thất và quy hoạch trong giới kiến trúc chúng ta, nhiều khi các bạn phải vất vả đi tìm những cái có thể rất hiện hữu và có trên thị trường, chính vì thế Tailieukientruc xin đưa ra những thư viện shop gần gũi, quen thuộc với dân kiến trúc nội thất để chúng ta có thể sử dụng chúng làm phương tiện làm việc một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Các bạn có thể tìm thư viện shop theo những danh mục đã liệt kê ở bên dươi:

Thư viện photoshop

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 042 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 042 download

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 041 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 041 download

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 040 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 040 download

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 039 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 039 download

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 038 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 038 download

 • Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 037 download

  Thư viện mặt bằng Photoshop tổng hợp về Các loại đồ đạc trong nhà 037 download

 • Thư viện Photoshop ghép phối cảnh công trình quy hoạch kiến trúc gồm 77 file ảnh chất lượng cao

  Thư viện Photoshop ghép phối cảnh công trình quy hoạch kiến trúc gồm 77 file ảnh chất lượng cao

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-5

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-5

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-4

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-4

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-3

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-3

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-2

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-2

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-1

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00596-1

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00595

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00595

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00594

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00594

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00593

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00593

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00592

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00592

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-3

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-3

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-2

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-2

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-1

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00591-1

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00590-2

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00590-2

 • Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00590-1

  Thư viện File Photoshop ghép phối cảnh 00590-1