Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện Sketchup

Tương tự như ở Autocad, khi ban đầu học vẽ ta thường tự mình tạo ra những chi tiết cấu tạo sau đó gom thành 1 thư viện cad để dùng. Sketchup cũng thế, nếu bạn không có thời gian để vẽ ra mô hình như bàn ghế, tủ, …đồ nội thất cổ .. thì hãy sử dụng các file thư viện sẵn có dưới đây để chèn vào Sketchup một cách nhanh chóng. Hy vọng file thư viện Sketchup đồ nội thất này sẽ giúp bạn giải quyết công việc gọn nhẹ hơn.

Dưới đây là các danh mục thư viện sketchup bao gồm các file bàn ăn, bàn coffe, các loại ghế, ghế bằng tre, các loại giường, tủ … các bạn có thể xem và download dễ dàng:

Thư viện Sketchup

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về thiết bị biển báo, đèn giao thông công cộng P27

  Thư viện sketchup tổng hợp model về thiết bị biển báo, đèn giao thông công cộng P27

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về phương tiện giao thông các loại P26

  Thư viện sketchup tổng hợp model về phương tiện giao thông các loại P26

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Ô tô và Container các loại P25

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Ô tô và Container các loại P25

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Ô tô và máy xây dựng các loại P24

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Ô tô và máy xây dựng các loại P24

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Tàu điện và Ô tô các loại P23

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Tàu điện và Ô tô các loại P23

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Tàu hỏa các loại P22

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Tàu hỏa các loại P22

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô SUV các loại P21

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô SUV các loại P21

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô thể thao các loại P20

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô thể thao các loại P20

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về phương tiện vận chuyển du lịch P19

  Thư viện sketchup tổng hợp model về phương tiện vận chuyển du lịch P19

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô du lịch P18

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô du lịch P18

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô chở rác P17

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô chở rác P17

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về thiết bị giao thông công cộng P16

  Thư viện sketchup tổng hợp model về thiết bị giao thông công cộng P16

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô cảnh sát các loại P15

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô cảnh sát các loại P15

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô bán tải các loại P14

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe ô tô bán tải các loại P14

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe Máy các loại P13

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe Máy các loại P13

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe Cứu hỏa các loại P12

  Thư viện sketchup tổng hợp model về Xe Cứu hỏa các loại P12

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về cần cẩu, máy xúc, máy xây dựng các loại P11

  Thư viện sketchup tổng hợp model về cần cẩu, máy xúc, máy xây dựng các loại P11

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô đồ cổ các loại P10

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe ô tô đồ cổ các loại P10

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe bus và xe zeep các loại P9

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe bus và xe zeep các loại P9

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về ô tô bus các loại P8

  Thư viện sketchup tổng hợp model về ô tô bus các loại P8

 • Thư viện sketchup tổng hợp model về xe đạp các loại P7

  Thư viện sketchup tổng hợp model về xe đạp các loại P7