• Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 2)
  •    Miễn phí  
  • Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 2)

  • 14-08-2015
  • 97
  • 2888
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 2)

Tác giả: Calvin Bryson

Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER

Việc sử dụng “Layer editor” là việc mà mỗi nhà thiết kế đều nên sử dụng, hoặc ít ra cần biết cách sử dụng, nó là một công cụ đầy mạnh mẽ để tối ưu hóa khung cảnh. Layer editor cho phép chọn và thực hiện các thay đổi trên các chi tiết hoặc nhóm chi tiết một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các lớp này vẫn được giữ lại khi nhập và tổ hợp các khung cảnh lại với nhau (importmerge), vậy nên là rất quan trọng trong việc hiểu rõ cách chúng thiết lập và tổ chức hiệu quả ra sao.

 

Ở đây chúng tôi sử dụng 3ds max cho các ví dụ minh họa của mình, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng trên các phần mềm 3D khác

 

  Các bài viết Quan Tâm