Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 3)

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học 3dsmax

 • Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 3)
 • Có thể quan tâm

   Tối ưu hóa khung cảnh & các ví dụ thực hành (Phần 3)

  Tác giả: Calvin Bryson

  Để điều khiển viewport, việc nhóm các chi tiết thành group hoặc selection set là các cách thường được sử dụng. Cả hai cách đều có thể nhóm thành các cụm lớn hoặc nhỏ tùy bạn muốn. Giống như layer, các group cũng được giữ lại khi tổ hợp hay sát nhập các khung cảnh lại với nhau, trong khi selection set thì được lưu riêng cho từng khung cảnh.

   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo