• Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 3)
  •    Miễn phí  
  • Tối ưu hóa khung cảnh 3dsmax và các ví dụ thực hành (Phần 3)

  • 16-08-2015
  • 79
  • 2546
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Tối ưu hóa khung cảnh & các ví dụ thực hành (Phần 3)

Tác giả: Calvin Bryson

Để điều khiển viewport, việc nhóm các chi tiết thành group hoặc selection set là các cách thường được sử dụng. Cả hai cách đều có thể nhóm thành các cụm lớn hoặc nhỏ tùy bạn muốn. Giống như layer, các group cũng được giữ lại khi tổ hợp hay sát nhập các khung cảnh lại với nhau, trong khi selection set thì được lưu riêng cho từng khung cảnh.

 

  Các bài viết Quan Tâm