Upload by tháo tào
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 4 Tầng diện tích 4.5x17.6m - 158 full kiến trúc, kết cấu và điện nước
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 4 Tầng diện tích 4.5x17.6m - 158 full kiến trúc, kết cấu và điện nước

  • 11-04-2018
  • 8
  • 2196
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 4 Tầng diện tích 4.5x17.6m - 158 full kiến trúc, kết cấu và điện nước

Mặt đứng, mặt cắt công trình

Mặt bằng công trình


Toàn bộ phần kiến trúc

Toàn bộ phần kết cấu

Toàn bộ phần điện nước
 

  Các bài viết Quan Tâm