Upload by Truong KTS Xuan
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 2 tầng 7.5x13m - 163 triển khai bằng layout sketchup
  •    Miễn phí  
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 2 tầng 7.5x13m - 163 triển khai bằng layout sketchup

  • 20-04-2018
  • 310
  • 5317
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 2 tầng 7.5x13m - 163 triển khai bằng layout sketchup

Bản vẽ này là bản vẽ mẫu, các bạn có thể download miễn phí về tham khảo nhé.

 

ban_ve_nha_pho_layout_1

ban_ve_nha_pho_layout_9


ban_ve_nha_pho_layout_10

ban_ve_nha_pho_layout_11

ban_ve_nha_pho_layout_12

ban_ve_nha_pho_layout_13

ban_ve_nha_pho_layout_14

ban_ve_nha_pho_layout_15

ban_ve_nha_pho_layout_16

ban_ve_nha_pho_layout_17

ban_ve_nha_pho_layout_18

ban_ve_nha_pho_layout_19

ban_ve_nha_pho_layout_2

ban_ve_nha_pho_layout_20

ban_ve_nha_pho_layout_21

ban_ve_nha_pho_layout_22

ban_ve_nha_pho_layout_23

ban_ve_nha_pho_layout_24

ban_ve_nha_pho_layout_25

ban_ve_nha_pho_layout_26

ban_ve_nha_pho_layout_27

ban_ve_nha_pho_layout_28

ban_ve_nha_pho_layout_29

ban_ve_nha_pho_layout_3

ban_ve_nha_pho_layout_30

ban_ve_nha_pho_layout_31

ban_ve_nha_pho_layout_32

ban_ve_nha_pho_layout_4

ban_ve_nha_pho_layout_5

ban_ve_nha_pho_layout_6

ban_ve_nha_pho_layout_7

ban_ve_nha_pho_layout_8

 

  Các bài viết Quan Tâm