Upload by Chí Huy Ngô
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng pháp cổ diện tích 4,5x15m - 106 full kiến trúc, kết cấu, điện nước
  • 250 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng pháp cổ diện tích 4,5x15m - 106 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  • 09-04-2017
  • 11
  • 2741
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng pháp cổ diện tích 4,5x15m - 106 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

Toàn bộ hồ sơ thiết kế nhà phố này với đầy đủ các chi tiết của Hạng mục kiến trúc, kết cấu và điện nước bao gồm:

1_Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc:

+ Mặt bằng bố trí nội thất các tầng

+ Mặt đứng công trình

+ Mặt cắt công trình

+ Chi tiết vệ sinh

+ Chi tiết cầu thang

+ Chi tiết cửa

+ Chi tiết khác

2_ Phần kết cấu đầy đủ

3_Phần điện nước đầy đủ

Các bạn có thể xem và download về sử dụng nếu cần dùng đến nó.

Dưới đây là toàn bộ Hình ảnh có trong Hồ sơ thiết kế nhà phố nàyTẠI ĐÂY

  Các bài viết Quan Tâm