• Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 026
  • 130 POINT 55 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 026

  • 17-11-2015
  • 21
  • 4446
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 026. Với bộ hồ sơ thiết kế thi công nhà phố này có đầy đủ các bản vẽ chi tiết như Kiến trúc, kết cấu, điện nước và bản vẽ biện pháp thi công

Các bạn cùng xem và download về tham khảo theo link bên dưới.

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt công trình này

Bản vẽ autocad kết cấu

Bản vẽ kết cấu

Bản vẽ điện nước

Bản vẽ biện pháp thi công công trình này

  Các bài viết Quan Tâm