Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Hồ sơ nhà phố

Có 76 kết quả

Hồ sơ nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 6x20m - 015

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 6x20m - 015

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x21m full kiến trúc, kết cấu, điện nước, dự toán 080

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x21m full kiến trúc, kết cấu, điện nước, dự toán 080

 • Mặt bằng thiết kế nội thất quán Cafe 600m2 tầng 9 mẫu

  Mặt bằng thiết kế nội thất quán Cafe 600m2 tầng 9 mẫu

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 4 tầng diện tích 7.9x15.8m 257 phần kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 4 tầng diện tích 7.9x15.8m 257 phần kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x16m 245 full kiến trúc, kết cấu

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x16m 245 full kiến trúc, kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 4x18m - 014

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 4x18m - 014

 • Hồ sơ thiết kế Bản vẽ phương án nhà phố 3 tầng 5x12.5m 173

  Hồ sơ thiết kế Bản vẽ phương án nhà phố 3 tầng 5x12.5m 173

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ sơ bộ nhà phố 3 tầng diện tích 5x15m 165

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ sơ bộ nhà phố 3 tầng diện tích 5x15m 165

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng 8.2x15m - 164 gồm kiến trúc, kết cấu

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng 8.2x15m - 164 gồm kiến trúc, kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án nhà phố 3 tầng 5x19m - 161

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ phương án nhà phố 3 tầng 5x19m - 161

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 3 tầng 5.2x10m - 160 full kiến trúc, phối cảnh, điện nước

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 3 tầng 5.2x10m - 160 full kiến trúc, phối cảnh, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 3 Tầng diện tích 5x18.5m 159 full kiến trúc, phối cảnh, kết cấu và điện nước

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 3 Tầng diện tích 5x18.5m 159 full kiến trúc, phối cảnh, kết cấu và điện nước

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 4 Tầng diện tích 10x11.5m - 157 full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà phố 4 Tầng diện tích 10x11.5m - 157 full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng Hình thang - 007

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng Hình thang - 007

 • Hồ sơ thiết kế Nhà Phố liền kề 4 tầng trên khu đất diện tích 128m2 129 full kiến trúc và kết cấu

  Hồ sơ thiết kế Nhà Phố liền kề 4 tầng trên khu đất diện tích 128m2 129 full kiến trúc và kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

  Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 3,9x20m 032

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 3,9x20m 032

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m 100 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m 100 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x32m 097 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x32m 097 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc