• Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036
  • 150 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036

  • 09-01-2016
  • 5
  • 2111
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036

Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 6,1x11,3m - 036 là bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ chi tiết các bản vẽ hạng mục kiến trúc. Các bạn có thể xem và download về sử dụng tham khảo

Mặt bằng các tầng nhà phố này

Mặt đứng công trình nhà phố này

Mặt cắt công trình nhà phố 4 tầng này

Mặt cắt

Chi tiết thang nhà phố 4 tầng này

Chi tiết các vệ sinh nhà phố 4 tầng này

Chi tiết cửa công trình nhà phố 4 tầng
  Các bài viết Quan Tâm