Upload by huong kieu
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố tân cổ điển  kích thước 8x9.7m 2 tầng 140 đầy đủ kiến trúc
  • 800 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà phố tân cổ điển kích thước 8x9.7m 2 tầng 140 đầy đủ kiến trúc

  • 09-02-2018
  • 12
  • 2122
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà phố tân cổ điển  kích thước 8x9.7m 2 tầng 140 đầy đủ kiến trúc

  Toàn bộ hồ sơ thiết kế nhà phố này với đầy đủ các chi tiết của Hạng mục kiến trúc bao gồm:

+ Mặt bằng bố trí nội thất các tầng
+ Mặt bằng xây tường các tầng
+ Mặt đứng công trình
+ Mặt cắt công trình
+ Chi tiết thang
+ Chi tiết vệ sinh
+ Chi tiết mặt đứng công trình
+ Chi tiết ban công lan can
+ Chi tiết cửa đi và cửa sổ
 
 

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

ho-so-thiet-ke-nha-pho-tan-co-dien-kich-thuoc-8x97m-2-tang-140-d

  Các bài viết Quan Tâm