• Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 055 full cả dự toán
  • 300 POINT 100 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 055 full cả dự toán

  • 18-03-2016
  • 31
  • 2719
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 055 full cả dự toán, Hồ sơ này sẽ đầy đủ các hạng mục từ kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán bóc tách chi tiết.

Các bạn có thể xem và download về tham khảo!

  Các bài viết Quan Tâm