Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện Sketchup

Tương tự như ở Autocad, khi ban đầu học vẽ ta thường tự mình tạo ra những chi tiết cấu tạo sau đó gom thành 1 thư viện cad để dùng. Sketchup cũng thế, nếu bạn không có thời gian để vẽ ra mô hình như bàn ghế, tủ, …đồ nội thất cổ .. thì hãy sử dụng các file thư viện sẵn có dưới đây để chèn vào Sketchup một cách nhanh chóng. Hy vọng file thư viện Sketchup đồ nội thất này sẽ giúp bạn giải quyết công việc gọn nhẹ hơn.

Dưới đây là các danh mục thư viện sketchup bao gồm các file bàn ăn, bàn coffe, các loại ghế, ghế bằng tre, các loại giường, tủ … các bạn có thể xem và download dễ dàng:

Thư viện Sketchup

 • Thư viện 529 file sketchup tổng hợp về phối cảnh Ngoại thất và nội thất các công trình

  Thư viện 529 file sketchup tổng hợp về phối cảnh Ngoại thất và nội thất các công trình

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 25 Model Bàn ghế văn phòng P4

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 25 Model Bàn ghế văn phòng P4

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P3

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P2

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P2

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P1

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model Bàn ghế văn phòng P1

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 34 Model TV Cabinet P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 34 Model TV Cabinet P3

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 40 Model TV Cabinet P2

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 40 Model TV Cabinet P2

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 90 Model TV Cabinet P1

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 90 Model TV Cabinet P1

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 30 Model BOOK CASE - P8

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 30 Model BOOK CASE - P8

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P7

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P7

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P6

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P6

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P5

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P5

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P4

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P4

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P3

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P2

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P2

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P1

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model BOOK CASE - P1

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P6

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P6

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P9

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P9

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P8

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P8

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P7

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về Tủ Quần áo P7

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 70 Model về tủ trang trí các loại P5

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 70 Model về tủ trang trí các loại P5