Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất


Thư viện Sketchup

Tương tự như ở Autocad, khi ban đầu học vẽ ta thường tự mình tạo ra những chi tiết cấu tạo sau đó gom thành 1 thư viện cad để dùng. Sketchup cũng thế, nếu bạn không có thời gian để vẽ ra mô hình như bàn ghế, tủ, …đồ nội thất cổ .. thì hãy sử dụng các file thư viện sẵn có dưới đây để chèn vào Sketchup một cách nhanh chóng. Hy vọng file thư viện Sketchup đồ nội thất này sẽ giúp bạn giải quyết công việc gọn nhẹ hơn.

Dưới đây là các danh mục thư viện sketchup bao gồm các file bàn ăn, bàn coffe, các loại ghế, ghế bằng tre, các loại giường, tủ … các bạn có thể xem và download dễ dàng:

Thư viện Sketchup

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P4

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P4

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P3

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P2

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P2

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P1

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model về tủ trang trí các loại P1

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P2

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P2

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P3

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P4

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P4

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 60 Model bàn ghế phòng ăn full P5

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 60 Model bàn ghế phòng ăn full P5

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P1

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 50 Model bàn ghế phòng ăn full P1

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 100 Model bàn nước đẹp full P4

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 100 Model bàn nước đẹp full P4

 • Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 100 Model bàn nước đẹp full P3

  Thư viện 3d sketchup Tổng hợp 100 Model bàn nước đẹp full P3

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 55 Model Giường phòng ngủ các loại chất lượng cao 005

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 55 Model Giường phòng ngủ các loại chất lượng cao 005

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 100 Model Giường phòng ngủ các loại chất lượng cao 004

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 100 Model Giường phòng ngủ các loại chất lượng cao 004

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 014

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 014

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 013

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 013

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 011

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 011

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 012

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 012

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 010

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 010

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 009

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 009

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 008

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 008

 • Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 007

  Thư viện Sketchup - Tổng hợp 50 Model Ghế Sofa các loại chất lượng cao 007