Upload by hưng bùi
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,5x11,6m 045 ( Kiến trúc, kết cấu, điện nước)
  • 200 POINT 180 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,5x11,6m 045 ( Kiến trúc, kết cấu, điện nước)

  • 23-02-2016
  • 7
  • 1776
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,5x11,6m 045 là hồ sơ với đầy đủ các hạng mục Kiến trúc, kết cấu, điện nước. Download về sử dụng và tham khảo
Xem toàn bộ ảnh Demo có trong bộ hồ sơ này tại đây

  Các bài viết Quan Tâm