• Giáo trình Photoshop - Chương 2: Cách sử dụng File Browser
  • 10 POINT
  • Giáo trình Photoshop - Chương 2: Cách sử dụng File Browser

  • 28-06-2016
  • 67
  • 2182
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Khi bạn muốn mở một tấm hình nào đó trong rất nhiều hình ảnh mà bạn có thì File Browser là người bạn tốt nhất của bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian với những tính năng mới có khả năng tổ chức các tập tin do đó bạn có thể tìm và nhìn thấy chính xác tấm hình mà bạn cần thậm chí bạn không cần phải mở tấm hình đó trong Photoshop.
 
Ở bài học này bạn sẽ học được những cách sau:
 
• Xác định và định lại kích thước cho File Browser Palette và những cột của nó.
• Phân loại và tự sắp xếp những biểu tượng thu nhỏ của hình ảnh trong File Browser.
• Xoá, đặt lại tên và đặt lại tên hàng loạt từ File Browser.
• Thêm Flags, ranking, metadât và từ khoá cho hình ảnh.
• Chạy câu lệnh tìm kiếm file hình dựa trên tiêu chí mà bạn thiết lập.
• Tạo một PDF presentaion từ hình ảnh được chọn từ File Browser.
• Tạo một Web Gallery từ những hình ảnh được chọn từ File Browser.
• Chuẩn bị một Picture Package tuỳ biến của hình ảnh được chọn từ File Browser

  Các bài viết Quan Tâm