• Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.29
  •    Miễn phí  
  • Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.29

  • 18-10-2015
  • 652
  • 7129
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Thư viện 3dsmax này bao gồm 5 cảnh nội thất loft hoàn toàn kết cấu. Mỗi cảnh là sẵn sàng để render với shaders chuyên nghiệp và ánh sáng và bao gồm 3 cài đặt máy ảnh.

Xem camera đầu không được bao gồm. NEW: mỗi bên được tạo ra hoàn toàn, không chỉ trong các quan điểm máy ảnh. Tất cả những cảnh đang chuẩn bị cho V-ray 2.0 với 3dsmax 2010. Tất cả được trình bày ám là với hậu kỳ.

File PSD được bao gồm. Hệ thống được đề nghị đặc điểm kỹ thuật: Quad Core máy tính với 8GB RAM và hệ thống 64bit Nếu bạn có vấn đề cần lưu hay mở lại hoạt cảnh, bạn cần phải cập nhật PhysX của bạn plug-ins.

Tìm hiểu thêm về thư viện 3dsmax này theo các hình ảnh demo ở bên dưới:

 

  Các bài viết Quan Tâm