Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Tổng hợp 3d Model về Thiết bị Y tế

Trang chủ  >   Thư viện 3ds max >   Thư viện Arch Interiors

 • Tổng hợp 3d Model về Thiết bị Y tế
 •  Tổng hợp 3d Model về Thiết bị Y tế.

  Chỉ bao gồm file FBX và C4D

  3D Defibrillator Model

  3D Blood Pressure Cuff Model

  3D Curtains Model

  3D Ear Thermometer Model

  3D EKG Heart Rate Monitor Model

  3D Emergency Stretcher Model

  3D Hospital Bed Model

  3D Hospital Stretcher Model

  3D IV Drip Model

  3D Medicine Cabinet Model

  3D MRI Machine Model

  3D Operation Lights Model

  3D Overbed Table Model

  3D Oxygen Tank Model

  3D Pills and Bottles Model

  3D Scalpel Model

  3D Stethoscope Model

  3D Stool Model

  3D Syringe Model

  3D X Ray Boards Model

  3D X Ray Machine Model

   
   
   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo